03 April 2010

Perhatian (!)

Pulang bermalam yang terakhir :)

16 APRIL 2010 ,

sebelum ujian pertengahan semester ! OMG mann ,